Malö, Flatö och Ängö…..

Malö är en ö i Morlanda församling i Orusts kommun. Landarealen är 122 hektar. Färjeförbindelse till Orust finns sedan 1957. Viss åkermark finns på södra delen av ön, med den består i övrigt uteslutande av berg. Fritidshusbebyggelsen är omfattande, och sommartid mångdubblas befolkningen. Malö har blivit riksbekant genom Evert Taubes visor om trakten, varav ”Maj på Malö” är en av de allra mest kända.

Flatön är också en ö i Morlanda församling. Landarealen är 830 ha.  Färjeförbindelse finns med Dragsmark i norr sedan 1940-talet, och med Orust i söder (via Malö) sedan 1957. Den nuvarande ön bestod ursprungligen av de tre öarna FlatönÄngön och Rapön, som p.g.a. landhöjningen vuxit samman. Namnet Ängön används dock än idag ofta som geografisk beteckning, medan Rapön har fallit ur bruk. På Ängön bodde under 1940-talet trubaduren och diktaren Evert Taube, som skrev många av sina mest kända visor under denna period, och på så vis gjorde trakten berömd. Bl.a. förekommer ”Handelsman Flink” i hans visor. Detta eufemistiska smeknamn gav Taube åt lanthandlaren Gustav Johansson, som var känd för att inte göra sig någon brådska.

Handelsman Flink” är ett skämtsamt namn på handelsmannen på Flatön, som förekommer i några av Taubes visor. Den verklige handelsmannen var en person, som av omgivningen bedömdes som var lite långsam och eftertänksam, men en snäll och vänlig person. Evert Taube, som bodde under några perioder på Flatön, umgicks en hel del med Gustav Johansson, som Flink egentligen hette. Han var född på Ramholmen mellan Flatön och Skaftö i slutet av 1800-talet. När Taube skrev Maj på Malö tog han sig friheten att skämta med sin vän och kalla honom för handelsman Flink. Det namnet fick handelsmannen behålla och numera heter själva restaurangen och butiken för Handelsman Flink. På Ängön äger varje år evenemanget Taubespelen rum. Turismen är betydande på hela Flatön, och befolkningen flerdubblas om somrarna, då här finns en omfattande sommarstugebebyggelse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *