Vi har besökt Askersunds Landskyrka, en av våra vackra kyrkor här i Sverige.

Lite info om den kyrkan:

På höjden alldeles intill det smala sundet byggdes under medeltiden Askersunds första kyrka i murad sten och tak av trä. År 1661 slog blixten ner och kyrkan skadades svårt av brand.

Där på andra sidan sjön, på godset Stjärnsund bodde greve Oxenstjärna och hans fru Christina. Makarna Oxenstjärna beslöt att ersätta den brunna kyrkan med en helt ny kyrka. Arkitekten Jean de la Vallée anlitades och var färdig med sitt förslag år 1663.

Just när kyrkbygget skulle börja avled emellertid Johan Oxenstjärna i mars 1664 änkan var osäker på om hon skulle klara av allt själv.

På inrådan av Agneta Ribbing som nyligen också blivit änka och med hjälp av dåtidens mest förmögna adelsman friherre Gustaf Soop, beslutades att bygget skulle fortsätta.

Christina Oxenstjärna gifte sig snart med friherre Gustaf Soop och vid invigningen av den nya kyrkan år 1670 kunde man beskåda de vackra träsniderierna i predikstolen och altaruppsatsen.

I gravkoret finns tre kistor uppställda som ni kan se här på bild. I den vackra tennkistan i mitten vilar greve Johan Oxenstjärna, i kistan mot söder vilar friherre Gustaf Soop och i den mot norr deras hustru Christina.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *